Milí rodiče, milé děti!

 

V druhém červnovém týdnu 2023 proběhly v naší základní umělecké škole Rýmařov přijímací zkoušky pro školní rok 2023 - 24. Musím konstatovat, že zájem o studium v naší škole je obrovský a naprosto přesahuje naše možnosti.

Podle slov mých kolegů byly všechny děti u zkoušek nesmírně šikovné a k uměleckému vzdělávání talentované, všechny se k nám ale opravdu nevejdou.

 

Prosím ale, abyste vy, na které nezbylo místo, nebyli smutní. Pojďme, prosím, počkat na září, kdy se nový školní rok rozběhne. Podle našich zkušeností se vždycky najde někdo, s kým v červnu napevno počítáme, ale kdo nakonec z nějakého důvodu studium u nás ukončí, či ani nezačne. Takoví pak uvolní místo těm, na něž se nedostalo, a my ho můžeme přijmout místo něho.

 

Chcete-li tedy zjistit, kdo byl do naší školy přijat, postupujte, prosím, takto:

 • Sedněte k počítači, mobilu, tabletu, který bude připojený k internetu.
 • Spusťte si prohlížeč internetu a do adresního řádku napište https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/informace_o_prijeti (či prostě klikněte na tento odkaz).
 • Vyberte z nabídky ZUŠ Rýmařov.
 • Vyplňte jméno, příjmení a rodné číslo vašeho dítěte a klikněte na Hledat.
  • Objeví-li se vám informace, že žák byl přiřazen k nějakému učiteli, je vaše dítě přijato a v září může výuka začít.
  • Objeví-li se věta "žák dosud nebyl zařazen k učiteli", vaše dítě přijato nebylo a my se budeme snažit mu místo v naší škole teprve najít.

 

Připomínám, že první školní den v 15 hodin v koncertním sále na Divadelní ulici budeme mít slavnostní zahájení. Pokud s dětmi přijdete, potkáte se tam se svými učiteli a výuku domluvíte.

Pokud vám to ale nevyjde, nevadí, prostě v prvních školních dnech do školy přijďte a výuku domluvíte taky.

 

Přeji vám všem krásné prázdniny!

 

Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách www.zusrymarov.cz nejpozději v pondělí 26. 6. 2023 ve 12 hodin.

 

 

 

Pokud by se někdo chtěl podívat na reportáž o ZUŠ Rýmařov a kombinované výuce v TV Polar, může kliknout sem a posunout si to na 6:11.

Kdo by se chtěl podívat, jak skvěle se prezentuje naše škola v televizi, ať klikne sem a posune si reportáž na 10:45.

Milí rodiče a hlavně milé děti!

 

Školní rok 2019 - 20 je skoro za námi, stačí rozdat vysvědčení.

 

Protože to ale byl kvůli koronaviru a uzavření škol rok velmi výjimečný a především náročný, sluší se na jeho konci pořádně poděkovat.

 

Velmi děkuji svým kolegům, kteří sami na sobě dost tvrdě zapracovali a v rekordně krátké době byli schopni svým žákům zajistit vyučování v takové kvalitě, jakou jenom byli schopní. Neměli to jednoduché, ale zvládli to a v porovnání s jinými školami v republice (a já to srovnání skutečně mám) poskytli špičkovou možnost uměleckého vzdělávání - ztratili jsme maximálně pár dní.

 

Moc děkuji rodičům, kteří v drtivé většině zajistili svým dětem podmínky pro pokračování vzdělávání. A to přes to, že sami měli co dělat ve svém zaměstnání a že museli zajistit chod domácností. A přece jim zbyl čas i energie na své děti. Ani oni to neměli lehké a i oni to zvládli skvěle.

 

No a velké poděkování patří samozřejmě dětem, našim žákům. Oni se také nezalekli ztížených podmínek a byli schopni přes všechny překážky dále hrát na hudební nástroje, zpívat, malovat, tančit či hrát divadlo. Hodně toho máme zaznamenáno ve videích, nahrávkách a fotkách - a že se máme čím chlubit!

 

Všechno zlé je k něčemu dobré a jistě nás všechny tato trochu kritická situace posunula - věřím, že k lepšímu.

 

Teď přicházejí prázdniny a já vám přeji, abyste si odpočinuli - určitě si to všichni zasloužíte. A kdyby nás v budoucnu čekala nedejbože nějaká další krizovka, musím říct, že po této koronavirové zkušenosti SE S VÁMI UŽ NEBOJÍM NIČEHO! :-)

 

Hezké prázdniny!

 

Jiří Taufer

Informace Krajského úřadu MSK o preventivních opatřeních v souvislosti s koronavirem - KLIK

S velkým zármutkem jsme se dozvěděli, že zemřel můj předchůdce, dlouholetý ředitel nejdřív Lidové školy umění, později Základní umělecké školy Rýmařov Josef Jureček.
Při mé práci mi Josef Jureček poskytoval a bude poskytovat skvělou inspiraci a v mnohém dodnes představuje můj velký profesní vzor.

Budu moc rád, když vy, kteří jste ho znali, mu spolu se mnou věnujete pár myšlenek a vzpomínek.

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov

 

Soubor staré  hudby je zaměřen na interpretaci a provozovací praxi staré hudby, především středověké, renesanční a barokní. Žáci jsou seznámeni se skladateli jak českými, tak zahraničními. Hudební soubor je určen žákům všech studijních zaměření vyučovaných na ZUŠ. Cílem tohoto souboru je propojit hru na nástroje se zpěvem, seznámit se se skladbami tehdejší doby a hudebními formami, se kterými se v dnešní době běžně nesetkají. V souboru se zaměřujeme jak na světskou, tak duchovní tvorbu.

 

Základní umělecká škola v Rýmařově pracuje, doufejme, na dobré úrovni. To ale neznamená, že bychom neměli nic, co bychom nemohli zlepšit.

Skutečně je zde něco, co nás trápí:

Výuka probíhá ve třech budovách, což je organizačně a samozřejmě i finančně náročné. Je to prostě nešikovné. Koncertní sál je v jiné budově, než výuka hudebního oboru – pokud tedy chce jakýkoli soubor či orchestr uspořádat koncert, musí všechno stěhovat. Chceme-li uspořádat cokoli pro děti z různých oborů, je to problém, neboť musíme přenášet výuku z budovy do budovy. Taneční obor pracuje skvěle, ale pracuje v prostorách, které jsou pro tanec nevyhovující. Nemůžeme si jistě stěžovat – zřizovatel, město Rýmařov, rodiče, učitelé i samotné děti, všichni děláme, co můžeme – a doufejme, že je to i vidět a slyšet. Ale představa, že bychom mohli existovat v jediné budově a nikoli ve třech, je opravdu lákavá.

První myšlenka, kterou jsme měli a kterou jsme předložili zastupitelstvu města Rýmařov, bylo přestěhovat naši ZUŠku do budovy městského divadla, která bylo v té době zcela nevyužívaná. Spolu se školou by, podle tohoto návrhu, v budově po rekonstrukci mohly bez problémů fungovat i městské kapely či divadelní soubory. Tento nápad se ale nakonec ukázal jako nereálný – dlužno ovšem poznamenat, že nikoli z viny vedení Rýmařova, městského úřadu, zastupitelstva či starosty.

Dalším nápadem, který by nám mohl pomoci, je využít budovu na Bartákově ulici 21 (bývalé jesle), kterou bychom rádi zrekonstruovali pro účely výuky ZUŠ Rýmařov. Tento objekt je dlouhé roky nevyužívaný a prázdný (přesně od té doby, kdy se zrekonstruovala budova Střediska volného času, neboť SVČ v budově v době rekonstrukce přechodně pobývalo). Z toho důvodu jsme si nechali odbornou firmou RD project and Partners s.r.o. zpracovat studii, podle níž je zřejmé, že to není nápad špatný. Pokud bychom budovu opravili a vybavili moderním zařízením, mohla by se do ní základní umělecká škola přestěhovat. Takový krok by byl nesmírným skokem vpřed a užitek by z toho měly především rýmařovské děti, které by se mohly umělecky vzdělávat v úplně jiných podmínkách než doposud. Na tomto místě je jistě dobré poznamenat, že umělecké vzdělávání v naší republice je něco, co nám závidí po celém světě, neboť naše děti se takto učí nejenom hrát, zpívat, modelovat, kreslit, tančit či hrát divadlo. Ony se učí především to, co budou používat v celém svém dalším životě, ať už jako profesionální umělci, nebo jako zapálení amatéři – učí se lásce k umění, toleranci jednoho k druhému, pravidelnosti, poctivosti, cílevědomosti, práci v týmu, odpovědnosti za společné dílo, dochvilnosti, prezentačním a komunikačním dovednostem … To jsou hodnoty, které mladé generaci často chybí. Naše rýmařovské děti ale tuto možnost mají, v naší škole, doufejme, vrchovatě.

Na následujících obrázcích si můžete prohlédnout, jak by asi budova vypadala, kdyby se záměr podařil a budova se pro umělecké vzdělávání mladých Rýmařovanů adaptovala. Jedná se o ten záměr, který jsme právě předali zastupitelstvu města Rýmařova k posouzení a další diskuzi.

Jiří Taufer

 

V sobotu 3. června zveme všechny příznivce Základní umělecké školy v Rýmařově na zámek v Janovicích. Rýmařovské muzeum zde pořádá slavnostní zahájení nové zámecké sezóny a ZUŠ Rýmařov u toho nebude chybět s koncerty, divedlem, tanečním představením, výstavami, výtvarnými stánky.

 

Spolu se ZUŠ zde bude k vidění i vystoupení dětí ze Spolku přátel ZUŠ Rýmařov.

Ve středu 29. března 2017 bude mezi oceněnými pedagogickými pracovníků škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje u příležitosti Dne učitelů v roce 2017 i ředitel ZUŠ Rýmařov Jiří Taufer.

Ocenění převezme v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje.

 

Oficiální text zprávy je zde.

O MNĚ

Osobní údaje

 • Učitel hry na kytaru
 • Vedoucí folkové skupiny Chaotics

 bydliště: Příkopy 6, Rýmařov

 telefon:

 email:         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Narozen: 15.11.1965

Ženatý, 5 dětí

ČÁST OBSAHOVÁ

Vzdělání

 • základní škola
  • ZDŠ Velká nad Veličkou, 1.9.1972 – 30.6.1980
 • střední škola
  • Gymnázium Strážnice, 1.9.1980 – 30.6.1984
 • univerzita Palackého Olomouc, fakulta Přírodovědecká, studijní obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, aprobační předměty matematika a chemie
  • 9.1984 – 30.6.1989
  • Získání titulu Mgr.
 • Slezská univerzita , fakulta Filosoficko-přírodovědecká, studijní obor Informatika a výpočetní technika
  • 9.2000 – 8.9.2003
  • Získání titulu Bc.

Zaměstnání

 • Gymnázium Rýmařov - učitel
  • 8.1989 – 31.7.1995
 • Škola cestovního ruchu a managementu Rýmařov – zástupce ředitele
  • 8.1995 – 31.6.1997
 • Soukromá střední odborná škola Prima, s.r.o., Rýmařov - učitel
  • 7.1997 – 30.6.1998
 • Soukromá střední odborná škola Prima, s.r.o., Rýmařov – zástupce ředitele
  • 7.1998 – 30.6.2001
 • nezaměstnaný
  • 7.2001 – 30.7.2001
 • ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 – zástupce ředitele
  • 8.2001 – 31.1.2008
 • ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 – učitel, správce ICT
  • 2.2008 - dosud
 • ZUŠ Rýmařov – učitel hry na kytaru, vedoucí Chaotics
  • 9.2009 - dosud

Dovednosti

 • Zakládající člen a vedoucí hudební skupiny Variace
  • Od 1998 dosud
 • Lektor a spolupracovník pro informační systém pro školy - Bakaláři
  • Od 2006 dosud
 • řidičský průkaz skupiny B
 • Novell Education Certificate Standard Course NetWare 5.1 Administration
 • Programování v jazycích Pascal, C, Java, znalost tvorby WWW stránek.

Organizační schopnosti, projektová činnost, soutěže

 • Organizace a plánování činností skupiny Variace

Mezinárodní projekty, zahraniční koncerty, aktivity a stáže

 • Účast na XXIV. Mezinárodním festivalu pěveckých sborů Vrbno pod Pradědem 2018

Lektorská činnost

 • Lektor Bakalářů
  • Od 2006 dosud

Podnikatelská činnost

 • OSVČ
  • 3.2011 - 30.11.2022

Skladatelská činnost

 • Aranžmá skladeb pro skupinu Variace

Znalost cizího jazyka

 • Anglický jazyk - začátečník

Použijte, prosím, omluvenku v systému iZUŠ.

 • Jděte na www.izus.cz.
 • Přihlaste se do žákovské knížky svého dítěte svými přihlašovacími údaji. Pokud je nemáte, obraťte se na vyučujícího Vašeho dítěte.
 • Vyplňte omluvenku a pošlete ji.