Díky projektu kanceláře Portedo s názvem "Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti", do něhož je ZUŠ Rýmařov zapojena, jsme měli možnost absolvovat nesmírně zajímavý a podnětný seminář na téma Výuka metodou CLIL v ZUŠ. Zjednodušeně řečeno - jde o spojení výuky běžných vyučovacích předmětů a cizího jazyka. Dalo by se také říci, že jde o výuku běžného vyučovacího přdmětu v ZUŠ prostřednictvím cizího jazyka, případně obráceně - ono je to vlastně jedno.

Lektorem byl náš kolega, učitel hry na klavír ZUŠ Tišnov MgA. et MgA., PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph.D. et Ph.D.

 

 


Kliknutím sem si můžete prohlédnout fotografie ze školení v ZUŠ Krnov. Moc děkujeme ZUŠ Krnov za pohostinství (příští školení je určitě u nás!), Jaroslavu Musilovi za skvělé vedení semináře a těšíme se na další akce!

V úterý 14. 2. 2018 pojedou učietlé hudby ze ZUŠ Rýmařov oslavit Valentýna na školení ovládání programu Sibelius do ZUŠ Krnov.

Školení poskytuje firma EducaTrans s.r.o.

Rýmařovská „ZUŠka“ je lákadlem nejenom pro místní budoucí hudebníky, tanečníky, výtvarníky a herce. Vzhledem k profesním, odborným a výukovým aktivitám učitelů základní umělecké školy se o Rýmařovu ví daleko za hranicemi našeho regionu.

V úterý 16. května se v koncertním sále školy uskutečnilo setkání učitelů ZUŠ se studenty učitelství pedagogických fakult z Olomouce a polské Opole. Studentů se ujal Karel Cvrk a provedl je hodinovým bubenickým workshopem. Po něm následoval seminář Jiřího Taufera se zaměřením na představení českého systému uměleckého vzdělávání a především na představení mezinárodních aktivit školy, které v posledních letech škola pořádá. Bylo velmi příjemné sledovat, jak nastupující generace nových učitelů právě tato oblast možnosti čerpání profesních grantů zajímá a jak byli překvapeni, že i malá škola z „venkovského“ Rýmařova dokáže organizovat vysoce kvalitní aktivity daleko přesahující Českou republiku. Pro nás, současné učitele je toto zjištění skutečně povzbuzující, protože se zdá být jisté, že mladí lidé, z nichž jednou budou naši kolegové, budou na naši práci schopni navázat a rozvíjet ji dále.

 

 

 

Každý správný ředitel stojí o to, aby ve škole učili vzdělaní pedagogové.

Proto otevíráme pro naše učitele kurz angličtiny. Nabyté vědomosti a schopnosti pak budeme uplatňovat především při mezinárodních projektech, které naše škola už patnáct let organizuje.

13.1.2017 proběhl v našem koncertním sále seminář s Mgr. Jiřím Křížem na téma "Hlasová hygiena pro učitele".

Fotografie ze semináře si můžete prohlédnout zde.

V pátek 13. ledna 2017 organizuje ZUŠ Rýmařov seminář pro učitele na téma "Hlasová hygiena" - seminář jee vhodný nejenom pro učitele, ale i pro lektory volnočasových aktivit a ostatní zájemce, kteří hlas používají jak nástroj své vlastní obživy.

Lektorem je úspěšný a dlouholetý logoped Mgr. Jiří Kříž.

Seminář proběhne 13. 1. 2017 od 9 do 12 hodin v koncertním sále ZUŠ na Divadelní ulici.

Jak číst výsledky ankety?

-----------------------------

Při vyplňování dotazníku jste měli k dispozici škálu 1 - nejhorší až 5 - nejlepší.

Všechny odpovědi jste měli možnost také okomentovat.

-----------------

Komentáře máte k dispozici po kliknutí sem.

Vaše číselné hodnocení (1 - 5) najdete na stejném odkazu, jejich průměry najdete ale i v následujících dvou grafech.

-----------------------------

Co si s údaji v grafech počít:

 • Hodnocení je vysoké (nad 4).
  • V takovém případě je zřejmé, že jste se v ŠVP zavázali k něčemu, co pokládáte za důležité, myslíte na to a skutečně to děláte.
  • Gratuluji! Pak je vše v naprostém pořádku a rozhodně nic v ŠVP, ani ve své každodenní praxi neměňte.
 • Hodnocení je nízké (pod 4). Pak jsou možné nejméně dva výklady:
  • Zavázali jste se k něčemu, co jste mysleli dobře, ale jednoduše jste na to zapomněli.
   • Pak je třeba se zamyslet a hlavně zajistit, abyste váš závazek respektovali a dělali to, k čemu jste se sami zavázali. V ŠVP pak tento závazek v textu pochopitelně nechejte.
  • Zavázali jste se k něčemu, co jste sice mysleli dobře, ale nakonec se to ukázalo jako nepraktické, nereálné, neměřitelné, nehodnotitelné ...
   • Pak to ze ŠVP jednoduše vyškrtněte.
   • Jenom, prosím, pamatujte na zásadu, která se týká vlastně všeho v ŠVP: Jakmile se rozhodnete něco z textu vyškrtnout, zkontrolujte si, jestli jste toho nevyškrtli moc, jestli plníte všechny povinnosti, které vám zadalo RVP.
 • Stalo se vám při vyplňování dotazníku, že jste nevěděli, jak odpovědět?
  • Pokud ano, nezoufejte, to je normální.
  • V takovém případě je ale třeba, abyste text ŠVP přeformulovali, protože vaše myšlenky jsou zřejmě nesrozumitelné. Pokud nevíte, co odpovědět, ani vy, jak to pak má vědět někdo další - rodiče, děti, inspekce ...?

Celá práce má dva výstupy:

 • Autoevaluace
 • Zvážení revize a akutalizace na kapitolách ŠVP Charakteristika školy, Zaměření školy a její vize, Výchovné a vzdělávací strategie