5. - 6. dubna 2019 Harmonogram krajské přehlídky LDO v Rýmařově

Koncert ZUŠKABANDU je přesunutý

Chřipky a jiné nemoci dorazily i do Rýmařova a v ZUŠKABANDU napáchaly opravdu velké škody.

Nedá se nic dělat, musíme koncert tohoto skvělého orchestru v rámci Festivalu souborů ZUŠ Rýmařov přesunout.
Koncert tedy nebude ve středu 13. března, ale proběhne v pondělí 25. března v 18 hodin v sále ZUŠ na Divadelní ulici.

Krajská přehlídka LDO v ZUŠ Rýmařov

Festival souborů ZUŠ Rýmařov

Seminář metody CLIL v ZUŠ Rýmařov

Díky projektu kanceláře Portedo s názvem "Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti", do něhož je ZUŠ Rýmařov zapojena, jsme měli možnost absolvovat nesmírně zajímavý a podnětný seminář na téma Výuka metodou CLIL v ZUŠ. Zjednodušeně řečeno - jde o spojení výuky běžných vyučovacích předmětů a cizího jazyka. Dalo by se také říci, že jde o výuku běžného vyučovacího přdmětu v ZUŠ prostřednictvím cizího jazyka, případně obráceně - ono je to vlastně jedno.

Lektorem byl náš kolega, učitel hry na klavír ZUŠ Tišnov MgA. et MgA., PhDr. Zdeněk Vašíček, Ph.D. et Ph.D.

 

 


Zimní sborový koncert - Vox montana a Staccato

ZUŠ Rýmařov v Irsku

 

                Díky podpoře Domu zahraniční spolupráce jsem měl začátkem prosince možnost podívat se zase jednou do zahraničí. Tamní národní agentura pro evropské partnerství Léargas pořádala seminář pro učitele z celé Evropy, kteří uvažují o tom, že se se svými studenty zapojí do programu Erasmus+. Tento program zřídila Evropská komise proto, aby bylo možné pro školy organizovat projekty, semináře, vzdělávání a hlavně vzájemné potkávání dětí a učitelů všemožného věku, zaměření i schopností.

                Já, který jsem vyrostl v době komunizmu, ani necelých 30 let po sametové revoluci nepřestávám žasnout, jak snadné je dnes cestovat, setkávat se a hlavně se vzdělávat a rozvíjet a jak obrovský dopad na celou společnost to má. Rýmařovská základní umělecká škola podpory mezinárodních aktivit využívá už více než patnáct let a ráda by jich využila i v brzké budoucnosti. Na semináři se sešli učitelé ze škol základních, středních, uměleckých, praktických – každý zcela rozdílného zaměření a hlavně každý z jiné evropské země, od Islandu, přes Velkou Británii, Španělsko či Německo až k nám na východ po Polsko, Českou republiku či na jih po Itálii. Výsledkem semináře je příslib projektu, který bychom rádi pro žáky ZUŠ zorganizovali a o jehož finanční podporu požádáme. Bude to projekt s uměleckým podtextem, tedy projekt vhodný pro hudebníky, tanečníky, divadelníky i výtvarníky. Zúčastnit by se ho kromě naší základní umělecké školy měly zúčastnit ještě tři další školy z irského Dublinu, švédského Karlstadu a německého Guetzkowu.

Držte nám palce, ať se projekt podaří!

Jiří Taufer

 

Rýmařovský betlém

Už třetím rokem předvánoční  čas je pro nás dobou tvorby nových postav,

o které se rozroste betlém na náměstí. Tvůrčí práci našich výtvarníků můžete vidět

v následujících videích.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DYIQXfRlFlE

 
 
 
Přeji příjemnou a klidnou dobu letošního  adventu 
 
                            

 

Festival Petra Bazaly ZUŠ Rýmařov

Koncert na schodech rýmařovského ZUŠKABANDU

Adventní kouzlení v Hedvě

Festival MAGICKÝ KLAVÍR - 22. 11. 2018 v Opavě

 

Žáci naší ZUŠ Rýmařov se účastní mezinárodního klavírního festivalu v Opavě:

 

ZUŠ Rýmařov pořádá 24. 11. 2018 mezinárodní koncert

ZUŠ Rýmařov vysázela lípy k výročí republiky

V pátek 2. listopadu 2018 ZUŠ Rýmařov vysázela v areálu rýmařovské nemocnice pět sazenic lip a připomněla si tak 100. výročí vzniku naší republiky. Předpokládáme, že děti, které lípy vysázely, k nim budou vodit za nějaký čas i svoje děti právě při cestě do výuky na naší základní umělecké škole. laughing

 

 

Více fotografií si můžete prohlédnout po kliknutí sem.

Městskému muzeu děkujeme za zprostředkování a Zdeně Přikrylové za fotografie.

ZUŠKABAND zahrál v sobotu 3. listopadu 2018 v ZUŠ Police nad Metují

Zde jsou dvě fotografie

- skvělého ZUŠKABANDU ...

... a skvělého Bigbandu ZUŠ Police nad Metují.

Moc děkujeme za pohostinnost a těšíme se, že se uvidíme na dalším koncertu, tentokrát v Rýmařově!

ZUŠ Rýmařov - dva koncerty ZUŠKABANDU

Ve čtvrtek 1. listopadu zahraje orchestr ZUŠ Rýmařov ZUŠKABAND pro šesťáky ze základní školy v Rýmařově a v sobotu pak zahraje publiku v ZUŠ Police nad Metují - společně s tamějším skvělým BigBandem.

 

Zvítězili jsme v mezinárodní soutěži Bienále fantázie

Turčanská galerie v Martine 6. srpna 2018 ve 14:00 hodin slavnostně otevřel 23. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarné tvorby dětí a mládeže Bienále fantázie 2018, jehož součástí bylo slavnostní odevzdávání cen.

Velkou radost nám udělal úspěch našich nejmenších výtvarníků –

Kristýny a Matyáše Egidových, kteří získali 1.místo v kategorii prací dětí od 3-6 let.

Cenu si přijeli se svými rodiči osobně vyzvednout do Martina, kde celou akci dokumentovala slovenská televize a tisková média.

https://m.youtube.com/watch?v=LbQlSoLxJk4&feature=youtu.be#menu

23.ročník Bienále fantázie tématem pod názvem Namaľuj a napíš chtěli otevřít dveře čisté, neohraničené fantazii a spontánní tvořivosti dětí. 
Mezinárodní festival dětského výtvarného umění Bienále fantázie je tematicky orientovaná soutěž a přehlídka dětske výtvarné tvorby. Cílem soutěže je rozvíjet prostřednictvím výtvarného projevu dětskou senzitivitu a fantazii, prezentovat výtvarný projev dětí z jednotlivých častí světa a pomáhat tak šířit myšlenky přátelství humanizmu mezi národy.

Výstava potrvá do 25. 11. 2018 

www.bienalefantazie.sk

www.facebook.com/bienalefantazie/

 

Mgr.Šárka Lupečková

výtvarný obor ZUŠ Rýmařov

 

ZUŠ Rýmařov na studijní stáži v Rakousku

Díky projektu ,,Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti“, který je plně hrazen z prostředků Evropské unie grantem Erasmus+, jsem 29. 7. 2018 odjela na dvoutýdenní seminář s názvem ,, Rakousko v uších“. Pobývali jsme ve dvou rakouských městech – Wels a Graz ( Štýrský Hradec). Účastníci kurzu byli opravdu z celého světa , dovolím si jmenovat všechny zastoupené země: Mexiko, Kuba, USA, Tunis, Egypt,Vietnam, Írán, Kyrgyzstán, Gruzie, Arménie, Rusko, Ukrajina, Polsko a já z naší republiky.

První týden jsme pracovali a také bydleli ve studijním centru Schloss Puchberg asi 2 km od města Wels. Semináře, workshopy a další aktivity probíhaly v dopoledních a odpoledních blocích. Někdy byly i večerní besedy a přednášky. Jednacím jazykem celé stáže byla samozřejmě němčina. Program byl velmi pestrý od historie, politiky, kultury, jazykové výuky přes hudbu, tanec, divadlo, až po zeměpis, besedy a rozhovory se spisovateli a jinými významnými rakouskými osobnostmi většinou z oblasti kultury a vzdělávání. Samozřejmě jsme také navštívili město Wels, poznali jsme jeho historii, památky, architekturu i současný život.

V sobotu 4. 8. jsme se přemístili do dalšího výukového centra Maria Trost ve Štýrském Hradci. Cestou jsme navštívili poutní místo St. Admont. Místní klášter vyniká nejen velebností barokní architektury a největší klášterní knihovnou na světě, ale také zde najdeme muzeum současného umění.

Týden ve Štýrském Hradci byl ve znamení dalších přednášek, besed a workshopů. Čekala nás též komentovaná prohlídka města, výlet na zámek Eggenberg a návštěva každoročního festivalu pouličního umění La Strada. Čas ubíhal jako voda, zážitků a informací bylo tolik, že jsme se ani nenadáli a nastal čas se rozloučit. Mohu říci, že Rakousko jsme zažili nejen ušima, ale všemi smysly. Rozjeli jsme se do svých různě vzdálených domovů plni dojmů, nových znalostí, zkušeností a nových přátelství. Každý s novými nápady, jak a co využít ve své profesní praxi a také v osobním životě. Tedy ,,Auf Wiedersehen, Österreich“.

 

Jana Sedláčková, ZUŠ Rýmařov

3.9.2018 Slavnostní zahájení školního roku v ZUŠ Rýmařov

Seminář ,,Rakousko v uších“

Stejně jako kolegy Jiřího Taufera, Jaroslavu Brulíkovou a Šárku Lupečkovou mě potkala jedinečná příležitost v rámci projektu ZUŠ Rýmařov „Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti“, který je plně hrazen Evropskou unií z programu Erasmus+.

Ve dnech 29.7. až 11.8. 2018 jedu do Rakouska na seminář o tamní historii, kultuře a jazyku s názvem ,,Rakousko v uších“. Společně s dalšími účastníky z téměř celého světa zahajujeme seminář ve městě Wels a v polovině se přesouváme do Štýrského Hradce.

Těším se, že si v rámci pobytu zlepším komunikační dovednosti v němčině, navážu nové kontakty s kolegy ze zahraničí a rozšířím kulturní a všeobecný přehled, což mě obohatí po profesní i osobní stránce.

ZUŠ Rýmařov otevírá novou souborovou hru