Milé děti, milí rodiče!
 
Od 10. 5. 2021 dochází podle pokynů ministerstva školství k dalšímu rozvolňování a k dalšímu kroku směrem k otevírání naší školy.
 
Od 10. května 2021 je tedy v ZUŠ Rýmařov možná výuka
  • ve skupinkách až do 3 dětí, tedy 1 učitel na až 3 žáky - a to v budově. V tomto případě nemusí být děti testovány, testováni budou pouze učitelé. Děti i učitelé přijdou v respirátorech (děti do 15 let mohou mít i roušku) a budou dodržovat úzkostlivá hygienická pravidla.
  • ve skupinkách až do 20 dětí, tedy 1 učitel na až 20 žáků - a to venku, nikoli v budově. V tomto případě musí být testováni všichni - učitelé i děti.
 
POZOR! Děti nebudou testovány v ZUŠ!
Jak je to tedy s testováním dětí, bude-li výuka probíhat venku:
  • Nejjednodušší cesta vede přes čestné prohlášení, které podepíše rodič žáka. Toto čestné prohlášení jsem rodičům poslal mailem, k dispozici ho mají i učitelé. Stačí ho vytisknout, vyplnit, podepsat a pokaždé dát Vašemu dítěti do ruky, aby ho ve škole odevzdalo. Čestné prohlášení obsahuje informaci, že Vaše dítě bylo testováno ve škole či školském zařízení nejdéle před 72 hodinami.
  • Jinou cestou je odevzdat ve škole potvrzení od lékaře, že Vaše dítě prodělalo covid-19 a že od posledního testu po nemoci neuběhlo 90 dní. V tomto případě Vaše dítě 90 dní testováno být nemusí a může klidně do výuky.
  • Lze přinést i potvrzení od lékaře či ze školy o prodělaném PCR testu ne starším 7 dní, či antigenního testu ne starším 2 dní.
  • Lze též přinést potvrzení o očkování, přičemž od poslední dávky musí uplynout alespoň 14 dní. V takovém případě se už testovat nemusí.
 
1. Pokud tedy žák chodí do individuální výuky, či do výuky ve skupině do 3 dětí, nemusí řešit nic - pouze přijde do ZUŠ na výuku podle svého rozvrhu.
2. Pokud paní učitelka či pan učitel bude chtít využít možnosti a jít se skupinou do 20 dětí na výuku ven, musí zajistit, aby všechny děti donesly příslušné potvrzení, nebo čestné prohlášení rodičů.
3. Pokud děti nebudou schopny doložit svůj negativní test, bude prozatím výuka probíhat stále online přes počítač.
4. Pokud paní učitelka či pan učitel usoudí, že není možné zorganizovat výuku ve skupině do 20 dětí venku, bude prozatím výuka probíhat stále přes na dálku počítač.
 
Toto opatření je platné od 10. 5. 2021, lze ale předpokládat, že brzy přijdou z ministerstva další pokyny a že se naše škola ještě více otevře. Jsem přesvědčený, že to bude dost brzo.
 
Moc děkuji všem za trpělivost a úžasnou podporu vás všech, kteří jste s námi vydrželi toto nelehké období!
 
Jiří Taufer, ZUŠ Rýmařov